1.IX.2019 r. w Tarnowie.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny Światowej w Tarnowie rozpoczęły się już w środę 28 sierpnia na dworcu kolejowym gdzie w 1939 roku dokonano zamachu bombowego podczas którego zginęło 20 osób a 35 zostało rannych. pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze.

1 września uroczystości rozpoczęły się o 4,45 pod Grobe...

CZYTAJ WIĘCEJ...

Świebodzin. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce.

29 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym w Bolesławiu została odprawiona msza św. w intencji zamordowanego w Charkowie por. Stanisława Kaczówki oraz oficerów  ziemi dąbrowsko – tarnowskiej ofiar zbrodni katyńskiej. W koncelebrowanej mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Światowego Związku Żołnierzy AK z Bole...

CZYTAJ WIĘCEJ...

Konferencja „Ofiary Katynia z Ziemi Tarnowskiej”

13 marca 2019 roku w Sali Lustrzanej odbyła się VI edycja konferencji „katyńskiej” organizowanej przez XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie. W konferencji udział wzięła młodzież szkół podstawowych i średnich,  Pan Artur Puciłowski Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, przedstawiciele Urzędu Miasta. Gośćmi honorowymi byli członk...

CZYTAJ WIĘCEJ...

79 rocznica wydania rozkazu likwidacji obozów w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

5 marca 1940 roku w Moskwie członkowie Komitetu Centralnego WKP, w odpowiedzi na notatkę Ławrientija Berii, podpisali uchwałę o rozstrzelaniu 14.700 jeńców polskich, przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11.000 znajdujących się w więzieniach NKWD w zachodniej Ukrainie i Białorusi...

CZYTAJ WIĘCEJ...

Spotkanie opłatkowe

5 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie wzięli udział  w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście: prezydent Roman Ciepiela, ks. kapelan Zbigniew Guzy,  Jan Kita – Związek Sybiraków,  Stanisław Siadek – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, Grażyna Barnaś-Konieczna – Rod...

CZYTAJ WIĘCEJ...