Wspomnienie o Stanisławie WIATR-PARTYCE

 

10 listopada 2023 r. pożegnaliśmy Stanisławę Wiatr-Partykę długoletnią Prezes­ a ostatnio Prezes Honorową naszego Stowarzyszenia.

Śp. Stanisława Wiatr-Partyka urodziła się w 1930 r. w Nieświeżu w woj. nowogrodzkim. Była córką Jana Wiatra, uczestnika wojny 1918-21, funkcjonariusza Policji Państwowej, więźnia Kozielska i Ostaszkowa. Miała zaledwie 10 lat, gdy w Twerze, 13 kwietnia 1940, zamordowano jej ojca, a ją wraz z­ matką, tego samego dnia, jako element niebezpieczny, w bydlęcych wagonach wywieziono na Wschód. Dorastała na stepach północnego Kazachstanu – najpierw w Ilince, potem w Jawlence, gdzie w tamtejszym kołchozie z matką spędziła długie, chłodne i głodne 6 lat. Po latach zesłania wróciła do Polski w 1946 r. zamieszkała w Tarnowie – rodzinnych stronach swojego ojca.

Początki były bardzo ciężkie: choroba matki, nauka, studia, praca pedagogiczna w tarnowskich szkołach średnich. Równolegle działalność w Związku Sybiraków i Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich. Publicystyka w radiu i prasie, a nade wszystko spotkania z młodzieżą. Tablice, pomniki, warsztaty edukacyjne, cykl audycji „Tobie, Polsko”, kasety… . Pani Stanisława spisuje wspomnienia o Syberii i Katyniu, składa kolejne tomiki wierszy. Jest inicjatorką i autorką wielu przedsięwzięć, warsztatów i wykładów o „Golgocie Wschodu”, których wysłuchało już tysiące osób.

Droga Stasiu na zawsze zostaniesz w naszej pamięci jako osoba pogodna, radosna, zawsze gotowa na pomoc innym, służąca swoją wiedzą, bogatym doświadczeniem i radą. Twój spokojny głos i wyważone słowa na długo pozostaną w naszych sercach.