HISTORIA ALEI DĘBÓW KATYŃSKICH

W 2008 roku na jednym z zebrań  padł pomysł, aby uczcić naszych najbliższych zamordowanych w Katyniu i innych miejscach ZSRR, posadzeniem dębów przypisanych poszczególnym oficerom naszych rodzin, tak jak to zaproponowało Stowarzyszenie Parafiada. W Polsce sadzeniem dębów zajmowały się szkoły lokalizując je bezpośrednio na terenach szkolnych, uzyskując od Parafiady stosowne certyfikaty.

Przy współpracy i pomocy zastępcy prezydenta Henryka Słomki-Narożańskiego wytypowano teren będący własnością Gminy Miasta Tarnowa, gdzie  powstaje park miejski i który znajduje się w okolicy ulic oraz osiedli odpowiadających randze pomysłu tzn. noszących nazwy związane  z II wojną światową: ul. Wojska Polskiego, ul. XVI Pułku Piechoty, Osiedla Westerplatte i Legionów Henryka Dąbrowskiego.

Zagospodarowaniem terenu zajął się Urząd Miasta Tarnowa tzn. Plastyk Miejski p. Jacek Adamczyk wykonał projekt, a później zlecono wylanie alejek betonowych, odwodniono teren wykonano zieleń,  posadzono dęby, przygotowano tabliczki z nazwiskami (plastikowe) i to był I  etap.

20 kwietnia 2009 roku odbyła się z udziałem młodzieży z tarnowskich szkół ceremonia otwarcia Alei Dębów.

W II etapie  w 2010 roku zamontowano tablice informacyjne o historii Katynia, dosadzono kolejne dęby, w tym jeden poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej, oraz wymieniono plastikowe tabliczki z nazwiskami na betonowe postumenty z tablicami odlanymi z żeliwa, przypominające te z cmentarza w Katyniu. Postawiono także postaci żołnierzy – oficerów rozmawiających ze sobą wykonanych z żeliwa i doświetlono światłem punktowym.  

W Alei znajduje się razem 36 dębów, którymi opiekują się uczniowie 6 szkół.

W 2012 roku wykonano  oświetlenie Alei latarniami oraz wykupu udziałów w dalszej części działki celem kontynuacji budowy.

Stroną techniczną budowy Alei, jej utrzymaniem zajmuje się Urząd Miasta Tarnowa. Podczas realizacji Alei dało się zauważyć duże bezinteresowne zaangażowanie pracowników UMT  (m.in. Jacka Adamczyka i  Józefa Czupryny) oraz  firm wykonujących niemal po kosztach Aleję.

Nie chcemy, aby Aleja zamieniła się w cmentarną aleję gdzie składa się kwiaty i zapala znicze. Powinna ona spełniać rolę edukacyjną, być miejscem zadumy ale i odpoczynku.

W kwietniu każdego roku odbywają się kolejne uroczystości związane ze zbrodnią katyńską. Uczestnicząca ze sztandarami młodzież tarnowskich szkół średnich zawsze przygotowuje program artystyczny.

Cel w jakim wykonano Aleję jest osiągany. Miejsce to  odwiedzane jest coraz częściej przez uczniów szkół, ale i także przez odpoczywających tutaj licznych mieszkańców okolicznych osiedli.

Mapę Alei Dębów z przypisanymi nazwiskami do poszczególnych dębów znajdziesz: Aleja_Dębów_Orto