Spotkanie opłatkowe 2020 r.

11 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie w którym uczestniczyli także zaproszeni goście: ks. kapelan Zbigniew GuzyMaria i Józef Kamień – Związek Sybiraków,  Stanisław Siadek – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Grażyna Barnaś-Konieczna – Rodzina Policyjna 1939, Hubert Miękinia i Aleksandra Kościńska–Turek – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 PP.

Prezes Zarządu Henryk Słomka-Narożański przekazał wszystkim życzenia noworoczne od osób, które nie mogły wziąć udziału  w spotkaniu, a mianowicie:

Honorowej Prezes naszego Stowarzyszenia p. Stanisławy Wiatr-Partyka,

Prezesa Stow. Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej p. Zbigniewa Siekańskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 p. Doroty Zaleśny,

Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK p. Ryszarda Żądło,

Życzenia w imieniu ks. bp. Andrzeja Jeża przekazał ks. Zbigniew Guzy.

Prezes   podziękował członkom, którzy brali czynny udział  w działalności Stowarzyszenia w 2019 r., a w szczególności aktywnie uczestniczącym w uroczystościach poza Tarnowem:

  • P. Mieczysławowi Śliskiemu reprezentującemu na różnych uroczystościach nasze Stowarzyszenie w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • P. Mieczysławowi Misiewiczowi za doprowadzenie do odsłonięcia w Świebodzinie „kamienia pamięci” por. Stanisława Kaczówki zamordowanego w Charkowie.
  • członkom pocztu sztandarowego oraz Pani Sekretarz Zarządu Danucie Mirosławskiej  za zaangażowanie i prowadzenie dokumentacji naszego Stowarzyszenia.

Po życzeniach pokoju, spokoju i wytrwałości w każdym dniu 2020 roku, było łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.