79 rocznica wydania rozkazu likwidacji obozów w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

5 marca 1940 roku w Moskwie członkowie Komitetu Centralnego WKP, w odpowiedzi na notatkę Ławrientija Berii, podpisali uchwałę o rozstrzelaniu 14.700 jeńców polskich, przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11.000 znajdujących się w więzieniach NKWD w zachodniej Ukrainie i Białorusi.

W 79 bolesną rocznicę wydania tego rozkazu

5 marca 2019 r. o godzinie 18.30 w Kościele xx. Filipinów

zostanie odprawiona msza św. w intencji pomordowanych w Katyniu i innych miejscach b. ZSRR .