Bolesław – Świebodzin. Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce