Delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich  w Tarnowie uczestniczyła we mszy św. za Ojczyznę w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej a także w uroczystościach pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po południu na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego uczestniczyliśmy w Dąbrowie Tarnowskiej w koncercie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski Pamięta”.

26 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy członka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich  w Tarnowie Stanisława Kozioła.

Śp. Stanisław aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia od początku jego powstania.

Pochodził z rodziny mjr dr med. Józefa Kozioła zamordowanego przez NKWD w Charkowie.

Swoją patriotyczną wrażliwość wyniesioną z domu rodzinnego oraz prawdę o zbrodni katyńskiej starał się przekazywać dzieciom i młodzieży w czasie swojej 20 -letniej pracy dydaktycznej w tarnowskich placówkach oświatowych, co przed rokiem 1990 groziło utratą pracy.

Brał udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Tarnowa jak i powiatu.

Z dumą chodził w poczcie sztandarowym Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej, ze światłem pamięci czy wiązanką kwiatów. Zawsze można było Go zobaczyć na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny i pomordowanych na wschodzie.

Pomimo złego stanu zdrowia, zaraz po wyjściu ze szpitala, bardzo osłabiony, pojawił się 13 kwietnia 2021 r. w 81 rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod Grobem Nieznanego Żołnierza ze „światłem pamięci” w ręku.

Oddaliśmy ostatni raz wspólnie hołd Ofiarom Katynia.

Po dwóch tygodniach nasz sztandar odprowadził śp. Stanisława na wieczne miejsce spoczynku na cmentarzu w Tarnowie – Klikowej.

Spoczywaj w pokoju!

Parafrazując poetę: Niech to wspomnienie będzie formą spotkania…

 

Czas pandemii uniemożliwił  uroczyste obchody 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarno – epidemiologicznych delegacja naszego Stowarzyszenia  w rocznicę zaakceptowania przez Stalina likwidacji obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie uczestniczyła 5 marca we mszy św. w intencji pomordowanych  w Katyniu i innych miejscach b. ZSRR.

9 kwietnia prezes Stowarzyszenia uczestniczył w złożeniu kwiatów i świateł pamięci przy Obelisku Katyńskim  w Sufczynie, gm. Dębno, gdzie w 2009 roku posadzone zostały dwa „dęby pamięci” dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina i porucznika Alojzego Antoniego Rusina mieszkańców Sufczyna.

13 kwietnia  w Tarnowie pod grobem Nieznanego Żołnierza na placu Ofiar Katynia Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, przedstawicielka P. Poseł Urszuli Augustyn, reprezentacja XVI LO im. AK oraz delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie złożyli światła pamięci oraz wiązanki kwiatów.

Sufczyn – Obelisk Katyński i „dąb pamięci”

Sufczyn – Obelisk Katyński

Grób Nieznanego Żołnierza

1 listopada z powodu pandemii zamknięto cmentarze. Handlujący kwiatami zostali z całym towarem. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podjął decyzję o zakupie 2000 chryzantem w donicach, które umieszczono w Alei Dębów Katyńskich. W ten sposób udzielono pomocy handlującym i uczczono pamięć o zamordowanych w Katyniu i innych miejscach b. ZSRR, na grobach których nigdy 1 listopada nikt z powodów geopolitycznych nie składał kwiatów ani zapalał zniczy. Mieszkańcy Tarnowa chwalą inicjatywę Prezydenta.

 

W 81 rocznicę agresji b. ZSRR na Polskę oraz w przypadającym na ten dzień Światowym Dniu Sybiraka, Tarnowska Rodzina Katyńska uczestniczyła w zorganizowanych uroczystościach. Po mszy św. w intencji zesłanych na wschód oraz ofiar zbrodni katyńskiej, pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu odbyły się okolicznościowe przemówienia, złożono wiązanki kwiatów i światła pamięci. Uroczystości zakończyły się w Alei Dębów Katyńskich, gdzie odsłonięto już 38 postument z tablicą przy Dębie Pamięci poświęcony kpt. Marianowi Piaseckiemu zamordowanemu w Bykowni. W uroczystości uczestniczyła rodzina kapitana Mariana Piaseckiego. Wnuk  zamordowanego p. Bogumił Maywald przedstawił osobę swojego dziadka.

 

Kapitan Marian PIASECKI urodził się 18 grudnia 1889 roku w Brodach  województwie tarnopolskim.

Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych. Jego dziadek Piotr i ojciec Wiktor byli powstańcami styczniowymi walczącymi pod dowództwem generała Mariana Langiewicza.

Pierwszy z nich wzięty do niewoli, wywieziony został na Syberię, z której nigdy nie wrócił, drugi – Wiktor został ranny, zdołał się uratować i przeżył. Jego grób do dnia dzisiejszego znajduje się na cmentarzu Łyczkowskim we Lwowie.

W latach 1912 – 1913 Marian Piasecki w Radziechowie zaangażował się w działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego został naczelnikiem, a także założył i prowadził drużynę Strzelca, której był komendantem. Z jego inicjatywy powstały tam drużyny skautowe, którymi kierował.

 W czasie I wojny światowej został wcielony do armii austriacko – węgierskiej i uczestniczył w działaniach wojennych do listopada 1918 roku

Po ich zakończeniu w styczniu 1919 roku wstąpił jako ochotnik w szeregi tworzącego się na bazie Legionów – Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z Rosją sowiecką w latach 1919 – 1921.

W pościgu za bolszewikami uczestniczył m.in. w bitwie pod Hrubieszowem.

Za swoje wojenne zasługi był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1919 – 1921, łotewskim medalem pamiątkowym za wojnę, Krzyżem Legionowym oraz medalem 10-lecia odzyskania niepodległości. 

Otrzymał też z Funduszu Ziemi przydział gruntu pod Kielcami, który scedował na swego brata Józefa Kazimierza.

Ożenił się z Marią Tyczyńską i po ślubie, początkowo zamieszkał w koszarach we Lwowie. Doczekał się czterech córek: Danuty, Krystyny, Jadwigi  i Barbary.

Kapitan Marian Piasecki służył w artylerii lekkiej / konnej / z przydziałem w wielu miejscach, najdłużej w Dyminach pod Kielcami i w samych Kielcach. Awansował tam do stopnia kapitana.

W latach 30-tych został przeniesiony do Lwowa i aż do emerytury w 1935 roku pełnił służbę w Wojskowej Składnicy Uzbrojenia w Hołosku ( pod Lwowem).

W chwili wybuchu II wojny światowej był na emeryturze.

Wraz z rodziną mieszkał we Lwowie, gdzie w nocy z 9 na 10 grudnia 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Razem z nim aresztowano jego kolegę – kapitana Wojska Polskiego, który się u niego ukrywał.  

Po aresztowaniu Marian Piasecki przebywał w więzieniu we Lwowie przy ul. Kazimierzowskiej, znanym jako Brygidki i stamtąd wraz z innymi oficerami Wojska Polskiego został wywieziony w głąb ówczesnej Rosji.

Ostatecznie został zamordowany w Bykowni pod Kijowem        

Jako żołnierz całe życie służył Polsce i oddał za nią swoje życie.

 

 

 

 

 

15 sierpnia nasz poczet sztandarowy z kilkuosobową delegacją członków Stowarzyszenia uczestniczył w uroczystości 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Lechowicza poświęcono tablicę upamiętniającą tę rocznicę.

Ksiądz Biskup poświęcił także obraz Matki Bożej Katyńskiej znajdujący się w prawej nawie kościoła.

Obraz ufundował oraz inicjatorem tej uroczystości  był wiceprezes naszego Stowarzyszenia p. Mieczysław Śliski.

 

Pod koniec 2019 roku upłynęła 3 letnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia. Na dzień 25 stycznia 2020 r zwołano Walne Zebranie Członków podczas którego dotychczasowy Prezes Henryk Słomka – Narożański przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatnie 3 lata. Członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory. W wyniku wyborów ponownie prezesem Zarządu został Henryk Słomka-Narożański, zastępcami p. Monika Chłopecka i p. Mieczysław Śliski,  sekretarzem p. Danuta Mirosławska  a  skarbnikiem p. Zenon Szostak. W dyskusji nakreślono plan działania na kolejną kadencję.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2016 – 20219

11 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie w którym uczestniczyli także zaproszeni goście: ks. kapelan Zbigniew GuzyMaria i Józef Kamień – Związek Sybiraków,  Stanisław Siadek – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Grażyna Barnaś-Konieczna – Rodzina Policyjna 1939, Hubert Miękinia i Aleksandra Kościńska–Turek – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 PP.

Prezes Zarządu Henryk Słomka-Narożański przekazał wszystkim życzenia noworoczne od osób, które nie mogły wziąć udziału  w spotkaniu, a mianowicie:

Honorowej Prezes naszego Stowarzyszenia p. Stanisławy Wiatr-Partyka,

Prezesa Stow. Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej p. Zbigniewa Siekańskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 p. Doroty Zaleśny,

Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK p. Ryszarda Żądło,

Życzenia w imieniu ks. bp. Andrzeja Jeża przekazał ks. Zbigniew Guzy.

Prezes   podziękował członkom, którzy brali czynny udział  w działalności Stowarzyszenia w 2019 r., a w szczególności aktywnie uczestniczącym w uroczystościach poza Tarnowem:

  • P. Mieczysławowi Śliskiemu reprezentującemu na różnych uroczystościach nasze Stowarzyszenie w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • P. Mieczysławowi Misiewiczowi za doprowadzenie do odsłonięcia w Świebodzinie „kamienia pamięci” por. Stanisława Kaczówki zamordowanego w Charkowie.
  • członkom pocztu sztandarowego oraz Pani Sekretarz Zarządu Danucie Mirosławskiej  za zaangażowanie i prowadzenie dokumentacji naszego Stowarzyszenia.

Po życzeniach pokoju, spokoju i wytrwałości w każdym dniu 2020 roku, było łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.