2 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która była drugą na świecie i pierwszą w Europie regulującą organizację władz państwowych., a także prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja jeszcze dzisiaj dostarcza nam wiele wzorów do naśladowania i daje przykłady zachowań patriotycznych.

Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie jak co roku wzięło udział w obchodach rocznicowych. Obecny był sztandar i złożyliśmy „światła pamięci” pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

I tylko p a m i ę ć  została

Po tej katyńskiej nocy …

Napisał  znany lwowski poeta Marian Hemar.

24 kwietnia Prezydent Roman Ciepiela i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie zaprosili tarnowian na obchody 82 rocznicy ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Po mszy św. w kościele xx. Filipinów odbyła się uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Ofiar Katynia. W uroczystości uczestniczyli m.in.: p.pos. Urszula Augustyn, wicewojewoda Ryszard Pagacz,  z-ca prez. Agnieszka Kawa, delegacja Rady Miejskiej przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń patriotycznych. Po okolicznościowych wystąpieniach z-cy prezydenta Agnieszki Kawy i prezesa Stowarzyszenia Henryka Słomki – Narożańskiego przybyłe delegacje złożyły pod Grobem Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięły udział liczne delegacje tarnowskich szkół ze sztandarami.

   

                  

Autorem zdjęć jest uczeń IV L.O. Jakub KIEŁBASA

13 kwietnia w IV L.O. w Tarnowie odbyła się konferencja „Ocalmy od zapomnienia GOLGOTĘ WSCHODU” przygotowana przez młodzież i nauczycieli Liceum.  W uroczystości uczestniczyli m.in. z-ca prezydenta P. Bogumiła Porębska, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, przedstawiciel KO Delegatura w Tarnowie, dyrektorzy szkół, oraz społeczność IV LO w Tarnowie. Na program obchodów złożyły się wspomnienia członków Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, część artystyczna oraz multimedialny pokaz i wykład historyczny. Uczniowie recytowali wiersze Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara czy Stanisławy Wiatr-Partyki. Podczas wydarzenia swoje świadectwo złożyła nauczycielka IV LO P. Monika Chłopecka, prawnuczka kpt. Jana Strzesaka – wiceprezes Stowarzyszenia, która  opowiadała o swoim pradziadku oraz losach prababci i babci, cytując jej wspomnienia. O swojej rodzinie opowiadali też P. Danuta Rybczyńska i P. Zbigniew Mirosławski, którzy recytowali także poezję swojego autorstwa. O działalności Stowarzyszenia i o swoim dziadku opowiedział prezes  P. Henryk Słomka-Narożański. Wiele cennych informacji historycznych przekazał w trakcie swojego wykładu dr Marek Smoła. Była to doskonała historyczna wykładnia wielu niewiadomych o zbrodni katyńskiej. Na znak pamięci dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów IV LO w specjalnej wyeksponowanej  gablocie, pod koniec uroczystości umieszczona została przez Konrada Chłopeckiego urna z ziemią z Katynia przywiezioną przez P. Monikę Chłopecką.

 

 

 

 

 

 


Podziękowanie IV L.O (1)

5 marca 2022 roku członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli  we mszy świętej  w intecji pomordowanych w Katyniu i innych miejscach b. Rosji Sowieckiej.  Po mszy złożyliśny światła pamięci pod Grobem Nieznanego Żołnierza.  Prezes w kilku zdaniach wyraził głębokie zaniepokojenie informacjami napływającymi z Rosji o powstałej petycji w sprawie zlikwidowania polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje, stworzonej przez grupę od lat negującej Zbrodnię katyńską i podpisanej między innymi przez radnych obwodu smoleńskiego i twerskiego. Wszyscy zebrani wyrazili głębokie zaniepokojenie i oburzenie takim stanowiskiem lokalnych rosyjskich władz. 


Dzisiaj 26.02.2022 na spotkaniu Rodziny Katyńskiej, podjęliśmy przez aklamację uchwałę:

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie potępiają agresję Rosji, solidaryzując się z nierówną, heroiczną walką narodu Ukrainy.

Nasze serca i czyny z Tobą Ukraino!

Члени Асоціації сімей загиблих Катині в Тарнуві на засіданні 26 лютого 2022 року засуджують агресію Росії, солідарну з нерівною, героїчною боротьбою народу України.

Наші серця і вчинки з вами Україно!

 

Members of the Association of Families of the Victims of Katyn in Tarnow at a meeting on February 26, 2022 condemn Russia’s aggression, in solidarity with the unequal, heroic struggle of the people of Ukraine.

Our hearts and deeds are with you Ukraine!

Ponadto zadeklarowaliśmy wszelką możliwą pomoc dla uchodźców. Pierwsze niezbędne artykuły już zostały dostarczone do magazynu Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem w Tarnowie.

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy  7 listopada uczestnicząc, na zaproszenie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, w koncercie piosenki patriotycznej artystów Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich na koncercie w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej  reprezentowali: Henryk Słomka-Narożański – prezes Zarządu, Monika Chłopecka – wiceprezes, Mieczysław Śliski – wiceprezes

11. listopada pod patronatem Prezydenta Tarnowa odbyły się w Tarnowie uroczystości miejskie. Po mszy św. w intencji Ojczyzny oddano hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości  na przestrzeni ostatnich 103 lat. Następnie pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i światła pamięci.

Nasi członkowie wraz z pocztem sztandarowym aktywnie uczestniczyli w tych uroczystościach.

Delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich  w Tarnowie uczestniczyła we mszy św. za Ojczyznę w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej a także w uroczystościach pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po południu na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego uczestniczyliśmy w Dąbrowie Tarnowskiej w koncercie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski Pamięta”.

26 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy członka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich  w Tarnowie Stanisława Kozioła.

Śp. Stanisław aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia od początku jego powstania.

Pochodził z rodziny mjr dr med. Józefa Kozioła zamordowanego przez NKWD w Charkowie.

Swoją patriotyczną wrażliwość wyniesioną z domu rodzinnego oraz prawdę o zbrodni katyńskiej starał się przekazywać dzieciom i młodzieży w czasie swojej 20 -letniej pracy dydaktycznej w tarnowskich placówkach oświatowych, co przed rokiem 1990 groziło utratą pracy.

Brał udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Tarnowa jak i powiatu.

Z dumą chodził w poczcie sztandarowym Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej, ze światłem pamięci czy wiązanką kwiatów. Zawsze można było Go zobaczyć na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny i pomordowanych na wschodzie.

Pomimo złego stanu zdrowia, zaraz po wyjściu ze szpitala, bardzo osłabiony, pojawił się 13 kwietnia 2021 r. w 81 rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod Grobem Nieznanego Żołnierza ze „światłem pamięci” w ręku.

Oddaliśmy ostatni raz wspólnie hołd Ofiarom Katynia.

Po dwóch tygodniach nasz sztandar odprowadził śp. Stanisława na wieczne miejsce spoczynku na cmentarzu w Tarnowie – Klikowej.

Spoczywaj w pokoju!

Parafrazując poetę: Niech to wspomnienie będzie formą spotkania…

Wspomnienie o śp. Stanisławie Kozioł,  P. Grażyny Barnaś – Koniecznej Prezes Rodziny Policyjnej 1939.

 

Czas pandemii uniemożliwił  uroczyste obchody 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarno – epidemiologicznych delegacja naszego Stowarzyszenia  w rocznicę zaakceptowania przez Stalina likwidacji obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie uczestniczyła 5 marca we mszy św. w intencji pomordowanych  w Katyniu i innych miejscach b. ZSRR.

9 kwietnia prezes Stowarzyszenia uczestniczył w złożeniu kwiatów i świateł pamięci przy Obelisku Katyńskim  w Sufczynie, gm. Dębno, gdzie w 2009 roku posadzone zostały dwa „dęby pamięci” dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina i porucznika Alojzego Antoniego Rusina mieszkańców Sufczyna.

13 kwietnia  w Tarnowie pod grobem Nieznanego Żołnierza na placu Ofiar Katynia Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, przedstawicielka P. Poseł Urszuli Augustyn, reprezentacja XVI LO im. AK oraz delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie złożyli światła pamięci oraz wiązanki kwiatów.

Sufczyn – Obelisk Katyński i „dąb pamięci”

Sufczyn – Obelisk Katyński

Grób Nieznanego Żołnierza