24 września 2022 roku.

Z Rosji docierają do nas coraz bardziej niepokojące wieści.

Portale donoszą, że na polecenie Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej zdjęto flagę polską nad Polskim Cmentarzem Wojennym w Katyniu. Niektóre piszą też o Miednoje.

Burmistrz Smoleńska napisał: „Wyrażę ogólną opinię. Na rosyjskich pomnikach nie może być polskich flag! A po jawnie antyrosyjskich wypowiedziach polskich polityków – tym bardziej. Uważam, że Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej podjęło jedynie słuszną decyzję – o usunięciu polskiej flagi. Katyń to rosyjski pomnik, to rosyjska historia”

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomo%C5%9Bci/rosjanie-zdjeli-polska-flage-w-katyniu/t5gd2cn,79cfc278

https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polska-flaga-usunieta-z-cmentarza-wojennego-w-katyniu,nId,6115992

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-polska-flaga-zniknela-z-cmentarza-w-katyniu,nld,6114621#crp_state=1

Rosja pisze swoją historię na nowo. I jednocześnie ożywia kłamstwo katyńskie.

Sąd w Kaliningradzie ­zakazał w Rosji rozpowszechniania przewodnika po Katyniu, autorstwa pani Jadwigi Rogoży i pana Macieja Wyrwy. Książeczka,  z której skorzystało wielu, została wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Można się spodziewać, jaka będzie narracja w postsowieckiej Federacji Rosyjskiej w 2023 roku, kiedy przypada 80. rocznica ujawnienia dołów śmierci w Katyniu.

Dzisiaj zakazuje się polskich publikacji o Zbrodni Katyńskiej. Co dalej?

Pani Jadwiga Rogoża i Pan Maciej Wyrwa – Autorzy przewodnika – przed laty stworzyli mądrą i potrzebną publikacje.

Książkę można pobrać w trzech wersjach językowych na stronie: https://bit.ly/3RMIgHy

Osoby zainteresowane wydaniem papierowym zapraszamy do kontaktu na cprdip@cprdip.pl

Informacje na podstawie maili otrzymanych od Pani Prezes Izabelli Sariusz 

-Skąpskiej.

15 sierpnia jak co roku uczestniczyliśmy w obchodach Święta Wojska Polskiego oraz kolejnej już 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Sztandar Katyński był obecny na mszy św. w Katedrze w intencji Ojczyzny oraz podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Józefa Piłsudskiego gdzie nasza delegacja złożyła światła pamięci.

 

 

 

 

Tradycyjnie, jak co roku w ostatnią sobotę czerwca na zaproszenie Mieczysława Misiewicza, spotkaliśmy się w Świebodzinie gm. Bolesław. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego członka Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej – Władysława Dzierwy. Był poczęstunek w malowanej przez Zalipianki stodole i zdjęcia przy drzewku „integracyjnym”. Złożyliśmy światła pamięci przy KAMIENIU poświęconemu por. Stanisławowi Kaczówce oraz oficerom ziemi dąbrowsko – tarnowskiej, ofiarom zbrodni katyńskiej. Niemałą atrakcją były cielęta pasące się na terenie posesji.

Drzewko integracyjne.

7.06.2022 r.  pożegnaliśmy Władysława Dzierwę wieloletniego członka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie. „Odprowadzamy Cię dzisiaj z naszym sztandarem w którego poczcie zawsze jak tylko pozwalało na to zdrowie i siły uczestniczyłeś”.
Władysław,  pochodził z rodziny mjr Edwarda Kawa – Kawickiego zamordowanego przez NKWD w Charkowie. Uczestnictwo niemal we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Tarnowa jak i powiatu poczytywał sobie za honor i obowiązek.
Z dumą chodził w poczcie sztandarowym Tarnowskiej Rodziny Katyńskiej bądź ze światłem pamięci czy wiązanką kwiatów. Zawsze można było Go zobaczyć na mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny i pomordowanych na wschodzie.
Swoją postawą uświadamiałeś nam, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej nigdy nie zginęła.
Nie tylko powinniśmy oddawać im hołd, ale ich ofiara życia ma również uświadomić nam, że takie wartości jak naród i państwo są naszym dziedzictwem – często przypominał śp. Władysław.
Uważał, że dziedzictwo, które otrzymaliśmy od naszych przodków musimy przekazać przyszłym pokoleniom.
Żegnając Cię dzisiaj Władysławie dziękujemy za życiową prawość i sumienność, a nasze modlitwy niech wspierają Twoją wiekuistą przyszłość.
Spoczywaj w pokoju!

 

Bogumiłowice, 7 czerwca 2022 roku

2 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która była drugą na świecie i pierwszą w Europie regulującą organizację władz państwowych., a także prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja jeszcze dzisiaj dostarcza nam wiele wzorów do naśladowania i daje przykłady zachowań patriotycznych.

Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie jak co roku wzięło udział w obchodach rocznicowych. Obecny był sztandar i złożyliśmy „światła pamięci” pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

I tylko p a m i ę ć  została

Po tej katyńskiej nocy …

Napisał  znany lwowski poeta Marian Hemar.

24 kwietnia Prezydent Roman Ciepiela i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie zaprosili tarnowian na obchody 82 rocznicy ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Po mszy św. w kościele xx. Filipinów odbyła się uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Ofiar Katynia. W uroczystości uczestniczyli m.in.: p.pos. Urszula Augustyn, wicewojewoda Ryszard Pagacz,  z-ca prez. Agnieszka Kawa, delegacja Rady Miejskiej przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń patriotycznych. Po okolicznościowych wystąpieniach z-cy prezydenta Agnieszki Kawy i prezesa Stowarzyszenia Henryka Słomki – Narożańskiego przybyłe delegacje złożyły pod Grobem Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięły udział liczne delegacje tarnowskich szkół ze sztandarami.

   

                  

Autorem zdjęć jest uczeń IV L.O. Jakub KIEŁBASA

13 kwietnia w IV L.O. w Tarnowie odbyła się konferencja „Ocalmy od zapomnienia GOLGOTĘ WSCHODU” przygotowana przez młodzież i nauczycieli Liceum.  W uroczystości uczestniczyli m.in. z-ca prezydenta P. Bogumiła Porębska, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, przedstawiciel KO Delegatura w Tarnowie, dyrektorzy szkół, oraz społeczność IV LO w Tarnowie. Na program obchodów złożyły się wspomnienia członków Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, część artystyczna oraz multimedialny pokaz i wykład historyczny. Uczniowie recytowali wiersze Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara czy Stanisławy Wiatr-Partyki. Podczas wydarzenia swoje świadectwo złożyła nauczycielka IV LO P. Monika Chłopecka, prawnuczka kpt. Jana Strzesaka – wiceprezes Stowarzyszenia, która  opowiadała o swoim pradziadku oraz losach prababci i babci, cytując jej wspomnienia. O swojej rodzinie opowiadali też P. Danuta Rybczyńska i P. Zbigniew Mirosławski, którzy recytowali także poezję swojego autorstwa. O działalności Stowarzyszenia i o swoim dziadku opowiedział prezes  P. Henryk Słomka-Narożański. Wiele cennych informacji historycznych przekazał w trakcie swojego wykładu dr Marek Smoła. Była to doskonała historyczna wykładnia wielu niewiadomych o zbrodni katyńskiej. Na znak pamięci dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów IV LO w specjalnej wyeksponowanej  gablocie, pod koniec uroczystości umieszczona została przez Konrada Chłopeckiego urna z ziemią z Katynia przywiezioną przez P. Monikę Chłopecką.

 

 

 

 

 

 


Podziękowanie IV L.O (1)

5 marca 2022 roku członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli  we mszy świętej  w intecji pomordowanych w Katyniu i innych miejscach b. Rosji Sowieckiej.  Po mszy złożyliśny światła pamięci pod Grobem Nieznanego Żołnierza.  Prezes w kilku zdaniach wyraził głębokie zaniepokojenie informacjami napływającymi z Rosji o powstałej petycji w sprawie zlikwidowania polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje, stworzonej przez grupę od lat negującej Zbrodnię katyńską i podpisanej między innymi przez radnych obwodu smoleńskiego i twerskiego. Wszyscy zebrani wyrazili głębokie zaniepokojenie i oburzenie takim stanowiskiem lokalnych rosyjskich władz. 


Dzisiaj 26.02.2022 na spotkaniu Rodziny Katyńskiej, podjęliśmy przez aklamację uchwałę:

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie potępiają agresję Rosji, solidaryzując się z nierówną, heroiczną walką narodu Ukrainy.

Nasze serca i czyny z Tobą Ukraino!

Члени Асоціації сімей загиблих Катині в Тарнуві на засіданні 26 лютого 2022 року засуджують агресію Росії, солідарну з нерівною, героїчною боротьбою народу України.

Наші серця і вчинки з вами Україно!

 

Members of the Association of Families of the Victims of Katyn in Tarnow at a meeting on February 26, 2022 condemn Russia’s aggression, in solidarity with the unequal, heroic struggle of the people of Ukraine.

Our hearts and deeds are with you Ukraine!

Ponadto zadeklarowaliśmy wszelką możliwą pomoc dla uchodźców. Pierwsze niezbędne artykuły już zostały dostarczone do magazynu Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem w Tarnowie.