Tarnów kwiecień 2022 r. – uroczystość patriotyczna uczczenia pamięci zamordowanych w Katyniu.

I tylko p a m i ę ć  została

Po tej katyńskiej nocy …

Napisał  znany lwowski poeta Marian Hemar.

24 kwietnia Prezydent Roman Ciepiela i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie zaprosili tarnowian na obchody 82 rocznicy ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Po mszy św. w kościele xx. Filipinów odbyła się uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Ofiar Katynia. W uroczystości uczestniczyli m.in.: p.pos. Urszula Augustyn, wicewojewoda Ryszard Pagacz,  z-ca prez. Agnieszka Kawa, delegacja Rady Miejskiej przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń patriotycznych. Po okolicznościowych wystąpieniach z-cy prezydenta Agnieszki Kawy i prezesa Stowarzyszenia Henryka Słomki – Narożańskiego przybyłe delegacje złożyły pod Grobem Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięły udział liczne delegacje tarnowskich szkół ze sztandarami.