Spotkanie opłatkowe

5 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie wzięli udział  w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście: prezydent Roman Ciepiela, ks. kapelan Zbigniew Guzy,  Jan Kita – Związek Sybiraków,  Stanisław Siadek – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, Grażyna Barnaś-Konieczna – Rodzina Policyjna 1939, Renata Gomoła XXI L.O. Sportowe, przedstawicielka Grupy Rekonstrukcji Historycznej 16 PP.

Prezes Zarządu Henryk Słomka-Narożański podziękował wszystkim, którzy wspierali Stowarzyszenie w 2018 r i brali czynny udział w jego działalności:

  • Prezydentowi Romanowi Ciepieli za pomoc w organizacji kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej, utrzymanie Alei Dębów Katyńskich i fundowanie nagród w konkursie wiedzy o zbrodni katyńskiej,
  • Pani Renacie Gomoła i Dyrekcji XXI L.O. Sportowego za realizację konkursu wiedzy o zbrodni katyńskiej wraz z konferencją i uroczystością na Alei Dębów Katyńskich,
  • członkom innych organizacji patriotycznych, którzy zawsze uczestniczą w pocztach sztandarowych podczas naszych uroczystości rocznicowych,
  • członkom pocztu sztandarowego oraz Pani Sekretarz Zarządu Danucie Mirosławskiej za zaangażowanie i prowadzenie dokumentacji naszego Stowarzyszenia.

Były życzenia na kolejne dni 2019 roku, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.