Dla Ukrainy

Dzisiaj 26.02.2022 na spotkaniu Rodziny Katyńskiej, podjęliśmy przez aklamację uchwałę:

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie potępiają agresję Rosji, solidaryzując się z nierówną, heroiczną walką narodu Ukrainy.

Nasze serca i czyny z Tobą Ukraino!

Члени Асоціації сімей загиблих Катині в Тарнуві на засіданні 26 лютого 2022 року засуджують агресію Росії, солідарну з нерівною, героїчною боротьбою народу України.

Наші серця і вчинки з вами Україно!

 

Members of the Association of Families of the Victims of Katyn in Tarnow at a meeting on February 26, 2022 condemn Russia’s aggression, in solidarity with the unequal, heroic struggle of the people of Ukraine.

Our hearts and deeds are with you Ukraine!

Ponadto zadeklarowaliśmy wszelką możliwą pomoc dla uchodźców. Pierwsze niezbędne artykuły już zostały dostarczone do magazynu Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem w Tarnowie.