Świebodzin. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce.

29 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym w Bolesławiu została odprawiona msza św. w intencji zamordowanego w Charkowie por. Stanisława Kaczówki oraz oficerów  ziemi dąbrowsko – tarnowskiej ofiar zbrodni katyńskiej. W koncelebrowanej mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Światowego Związku Żołnierzy AK z Bolesławia  i OSP ze Świebodzina.

Druga część uroczystości odbyła się w Świebodzinie przy tablicy pamiątkowej poświęconej por. Stanisławowi Kaczówce a ufundowanej przez Mieczysława Misiewicza, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie oraz przez Gminę Bolesław. Uroczystość prowadził p. Mieczysław Misiewicz z rodziny por. St. Kaczówki. Obecni byli: członkowie rodziny por. St Kaczówki, ks. proboszcz parafii z Bolesławia, kapelan Rodzin katyńskich ks. Zbigniew Guzy, Wójt Gminy Bolesław p. Kazimierz Olearczyk, członkowie Rodzin Katyńskich z Tarnowa, członkowie Stowarzyszenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie O.S.P. w Świebodzinie i lokalna społeczność. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu kamienia odbyły się okolicznościowe przemówienia przybliżające historię zbrodni katyńskiej oraz postać porucznika Stanisława Kaczówki.