5 marca 1940 – początek zbrodni katyńskiej

83 lata temu wydano rozkaz wymordowania 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach. Dokument został przygotowany przez Berię, szefa NKWD. W notatce skierowanej do Stalina pisze on, że polscy jeńcy, którzy znajdują się zarówno w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, jak i ci, którzy znajdują się w więzieniach rozsianych po Związku Sowieckim, nie nadają się do resocjalizacji, w związku z czym należy ich wyeliminować. Decyzja Stalina i jego towarzyszy z Politbiura była początkiem zbrodni katyńskiej.

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie pamiętając o tej bolesnej rocznicy uczestniczyli we mszy świętej  w intencji ojczyzny i ofiar zbrodni katyńskiej. Po mszy złożono światła pamięci pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Ofiar Katynia.