17 września 2020 roku

W 81 rocznicę agresji b. ZSRR na Polskę oraz w przypadającym na ten dzień Światowym Dniu Sybiraka, Tarnowska Rodzina Katyńska uczestniczyła w zorganizowanych uroczystościach. Po mszy św. w intencji zesłanych na wschód oraz ofiar zbrodni katyńskiej, pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu odbyły się okolicznościowe przemówienia, złożono wiązanki kwiatów i światła pamięci. Uroczystości zakończyły się w Alei Dębów Katyńskich, gdzie odsłonięto już 38 postument z tablicą przy Dębie Pamięci poświęcony kpt. Marianowi Piaseckiemu zamordowanemu w Bykowni. W uroczystości uczestniczyła rodzina kapitana Mariana Piaseckiego. Wnuk  zamordowanego p. Bogumił Maywald przedstawił osobę swojego dziadka.

 

Kapitan Marian PIASECKI urodził się 18 grudnia 1889 roku w Brodach  województwie tarnopolskim.

Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych. Jego dziadek Piotr i ojciec Wiktor byli powstańcami styczniowymi walczącymi pod dowództwem generała Mariana Langiewicza.

Pierwszy z nich wzięty do niewoli, wywieziony został na Syberię, z której nigdy nie wrócił, drugi – Wiktor został ranny, zdołał się uratować i przeżył. Jego grób do dnia dzisiejszego znajduje się na cmentarzu Łyczkowskim we Lwowie.

W latach 1912 – 1913 Marian Piasecki w Radziechowie zaangażował się w działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego został naczelnikiem, a także założył i prowadził drużynę Strzelca, której był komendantem. Z jego inicjatywy powstały tam drużyny skautowe, którymi kierował.

 W czasie I wojny światowej został wcielony do armii austriacko – węgierskiej i uczestniczył w działaniach wojennych do listopada 1918 roku

Po ich zakończeniu w styczniu 1919 roku wstąpił jako ochotnik w szeregi tworzącego się na bazie Legionów – Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z Rosją sowiecką w latach 1919 – 1921.

W pościgu za bolszewikami uczestniczył m.in. w bitwie pod Hrubieszowem.

Za swoje wojenne zasługi był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1919 – 1921, łotewskim medalem pamiątkowym za wojnę, Krzyżem Legionowym oraz medalem 10-lecia odzyskania niepodległości. 

Otrzymał też z Funduszu Ziemi przydział gruntu pod Kielcami, który scedował na swego brata Józefa Kazimierza.

Ożenił się z Marią Tyczyńską i po ślubie, początkowo zamieszkał w koszarach we Lwowie. Doczekał się czterech córek: Danuty, Krystyny, Jadwigi  i Barbary.

Kapitan Marian Piasecki służył w artylerii lekkiej / konnej / z przydziałem w wielu miejscach, najdłużej w Dyminach pod Kielcami i w samych Kielcach. Awansował tam do stopnia kapitana.

W latach 30-tych został przeniesiony do Lwowa i aż do emerytury w 1935 roku pełnił służbę w Wojskowej Składnicy Uzbrojenia w Hołosku ( pod Lwowem).

W chwili wybuchu II wojny światowej był na emeryturze.

Wraz z rodziną mieszkał we Lwowie, gdzie w nocy z 9 na 10 grudnia 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Razem z nim aresztowano jego kolegę – kapitana Wojska Polskiego, który się u niego ukrywał.  

Po aresztowaniu Marian Piasecki przebywał w więzieniu we Lwowie przy ul. Kazimierzowskiej, znanym jako Brygidki i stamtąd wraz z innymi oficerami Wojska Polskiego został wywieziony w głąb ówczesnej Rosji.

Ostatecznie został zamordowany w Bykowni pod Kijowem        

Jako żołnierz całe życie służył Polsce i oddał za nią swoje życie.