Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie

Siedziba:

33-100 Tarnów. ul. Bitwy pod Studziankami 5

 

Zarząd:
Prezes Zarządu: Henryk Słomka-Narożański
Wiceprezes: Monika Chłopecka
Wiceprezes: Mieczysław Śliski
Sekretarz: Danuta Mirosławska
Skarbnik: Zenon Szostak